Please enable JavaScript to view this site.

BINETIX NETWORK

Справочната информация към функционалностите за документарни операции са организирани на отделни работни екрани, които са достъпни от началния екран или от меню "Оперативни справки". Допълнително Вие разполагате с възможност да филтрирате и преглеждате документарните досиета чрез специализираните филтри от работния плот на съответните регистри.

Потребителите на Системата могат стандартно да ползват следната функционалност за получаване на справочна информация в BINETIX PTM:

ptm_home_reports
ptm_home_reports_2

 

hmtoggle_folder1        Вие получавате достъп до справочната информация след натискане на желания бутон, както следва до:

 

Copyright © 2013-2021 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.